GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů – registrace uživatele

Udělujete tímto souhlas společnosti Greenstuff Organics s.r.o. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 347177, Městský soud v Praze, IČ: 10717583 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení,

e-mailová adresa.

Jméno, příjmení a e-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat k vytvoření zákaznického profilu.

Tyto údaje budou správcem zpracovává po dobu užívání uživatelského profilu a dále po dobu 3 let od posledního přihlášení.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel webhostingu, společnost home.pl Spółka Akcyjna se sídlem ve Štětíně, ul. Zbożowa 4, 70-653 Štětín, zapsané v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku Městským soudem Štětín – Centrum ve Štětíně, XIII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000431335, REGON 811158242, NIP 852210325, s úplně splaceným základním kapitálem ve výši 1 197 600 PLN .

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současnosti správce nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,

požadovat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, nebo požadovat omezení zpracování,

požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,

na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud se domnívá, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s nařízením.